iBET-GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG THỨC Rút tiền

iBET – GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG THỨC RÚT TIỀN

Tên chủ tài khoản ngân hàng và tên tài khoản iBET đã đăng ký phải giống nhau để đảm bảo lệnh rút tiền thành công.
iBET có quyền yêu cầu các hồ sơ để xác thực danh tính, chẳng hạn như thẻ căn cước (IC) hoặc hộ chiếu.

Việc rút tiền có thể bị trì hoãn trong các trường hợp sau:

  1. Gửi thông tin tài khoản không chính xác.
  2. Hệ thống ngân hàng trực tuyến đang được bảo trì

Ghi chú

Bất kỳ thông tin ngân hàng không chính xác sẽ dẫn đến sự chậm trễ hoặc thất bại của việc rút tiền.
* Lưu ý: Vui lòng đảm bảo rằng tất cả thông tin ngân hàng được cung cấp là chính xác.

Vui lòng tránh những điều sau khi gửi hoặc rút tiền:

Tên chủ tài khoản ngân hàng đã đăng ký của bạn không trùng với tên tài khoản iBET đã đăng ký trước đó

  1. Số tài khoản ngân hàng cung cấp không hợp lệ.
  2. Số tiền rút không chính xác.

* Lưu ý: Hãy nhớ tắt chức năng pop-up của trình duyệt

Các bước rút tiền

Đăng nhập vào trang web iBET và nhấp vào [Hồ sơ].
Trong mục Quản lý tài khoản (iMONEY), nhấp vào [Rút tiền tín dụng].
Điền số tiền rút của bạn và kiểm tra xem chi tiết tài khoản của người trả tiền có chính xác không, sau đó nhấp vào [Gửi].
Kiểm tra trạng thái rút tiền trong Bản ghi giao dịch của mục Lịch sử. Trạng thái sẽ thay đổi từ đang xử lý thành ‘Rút tiền thành công‘ sau khi Nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi xác nhận rút tiền thành công

* Đối với bất kỳ yêu cầu nào khác, vui lòng Liên hệ với Liên hệ nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Bạn có thể sẽ quan tâm CÁ CƯỢC ONLINE CÓ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM?